Математикалық және комрьютерлік модельдеу кафедрасының меңгерушісі

Адамов Абилмажин Алирахимович

ХАБАРЛАМА