1 6В01509 – «Математика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
2 6В01508 – Математика» - 3 жыл Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
3 6В06105 – «Криптология» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
4 6В01509 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
5 6В01509 – «Математика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
6 6В01509 – «Механика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
1 6В01509 – «Математика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
2 6В01509 – «Математика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
3 6В01509 – «Механика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
4 6В01509 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
3 6В01509 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы
2 6В01509 – «Математика» Білім беру бағдарламасы Элективті каталогы